Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Menu:

Cyngerdd Nesaf

Dydd Sul 23ain Mehefin 2019, 7.30 yh yn Eglwys y Priordy Ein Harglwyddes a San Mihangel, Y Fenni. Arweinydd: Dennis Simons.

Darllenwch fwy »

Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Cyfarwyddwr Cerddoriaeth: Dennis Simons
Blaenwr: Helena Todd

Mae Cymdeithas Gerddorfaol Y Fenni'n un o gerddorfeydd amaturaidd hynaf y DU, ac rydym yn perfformio bellach o dan enw Cerddorfa Symffoni'r Fenni. Rydym yn gerddorfa gymunedol gydag aelodau o bob oed sy'n dod o bellter hyd at 40 milltir. Rydym yn chwarae rhaglenni diddorol ac yn mwynhau ein hymarferion gan ganolbwyntio ar berfformio 3 chyngerdd y flwyddyn, mor gerddorol â phosib.

Rydym yn ymarfer ddydd Sul, 6.30 – 9.00 yh yn Neuadd Ddawns (Dance Blast), Pen y Pound, Y Fenni, NP7 5YT.

Os oes diddordeb gyda chi mewn ymuno â ni, cysylltwch â ni os gwelwch chi'n dda.

Prynwch Docynnau ar Lein

Buy tickets

Rhestr Bostio

Os hoffech chi gael gwybod am gyngherddau i ddod, gallech chi danysgrifio i'n rhestr bostio e-bost.

Helpwch ni i Godi Arian

Wrth gofrestru gyda easyfundraising.org.uk gallech godi arian i'r gerddorfa heb gost i chi pan fyddwch chi'n siopa ar-lein. Dysgwch fwy.