Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Menu:

Rhestr Bostio

Os hoffech chi gael gwybod am gyngherddau i ddod, gallech chi danysgrifio i'n Newyddion rhestr bostio e-bost

Darllenwch mwy »

Digwyddiadau i Ddod

Cyngerdd yr Hydref 2017

Dydd Sul 19eg Tachwedd 2017, 8.00 yh yn Eglwys y Priordy Ein Harglwyddes a San Mihangel, Y Fenni. Arweinydd: Dennis Simons.

Gweithdy Cerddorfaol

Dydd Sul 4ydd Chwefror 2018, 10.00 yb - 5.00 yp yn Neuadd Clarence, Crughywel.

Bydd Dennis Simons yn ein harwain ni am y diwrnod, yn edrych ar rywbeth hollol wahanol. Eleni byddwn ni'n chwarae Symffoni Rh. 5 gan Mahler. Beth am ymunwch â ni am y diwrnod. Lawrlwythwch y ffurflen cais nawr.

Cyngherddau Blaenorol

Cliciwch yma am restr o'r gweithiau a berfformiwyd dros y blynyddoedd diweddar. Mae recordiadau ein cyngherddau diweddar ar gael, ac hefyd adolygiadau'r wasg.