Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Menu:

Mwy o Wybodaeth

Agorawd Carnifal Gwent

Comisiynwyd yr agorawd gan Gerddorfa Symffoni'r Fenni er mwyn perfformiad cyntaf mis Mehefin 2013. Daw cymeriad y gerddoriaeth o ddau syniad. Yr un cyntaf oedd fy nymuniad i greu teyrnged i Maria Jane Williams, telynores o'r pedwerydd ar bymtheg canrif gynnar, ac arloeswraig o gasglu caneuon gwerin Cymru. Buodd hi'n byw yn ar ardal hon a theithiodd o gwmpas yn edrych i ganwyr ac yn nodi eu caneuon. Cyflwynodd hi gasgliad o hanner cant ohonynt i Eisteddfod Y Fenni ym 1837, a gwobrwywyd gwobr arbennig. Felly defnyddiais i rai o'r alawon hynny a'r delyn yn yr agorawd.

Awgrymwyd y syniad arall gan boster gwelais i'r llynedd yn hysbysebu'r Fenni fel tref gyda mynyddoedd a marchnadoedd. Wel, dyna dri mynydd, felly ffurfiwyd yr agorawd mewn tair rhan, pob un yn dechrau ar y delyn ac yn arwain i un o alawon araf hyfryd Maria Jane, yn cynrychioli efallai'r harddwch a'r heddwch y mynydd. Ar ôl pob un clywir alaw ffidil draddodiadol, yn arwain i fwrlwm y marchnadoedd gyda chadwyn o ganeuon eraill ac alawon dawns - mae 11 ohonynt yn y rhestr isod. Nid yw'r delyn cymryd rhan yn y dawnsio tan y diwedd, pan mae Maria Jane yn ymlacio efallai!

Raymond Warren

Alawon defnyddiwyd yn yr agorawd