Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Menu:

Cyngerdd Nesaf

Dydd Sul 29ain Ebrill 2018, 8.00 yh yn Eglwys y Priordy Ein Harglwyddes a San Mihangel, Y Fenni. Arweinydd: Dennis Simons.

Darllenwch fwy »

Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Cyfarwyddwr Cerddoriaeth: Dennis Simons
Blaenwr: Heidi Forde

Mae Cymdeithas Gerddorfaol Y Fenni'n un o gerddorfeydd amaturaidd hynaf y DU, ac rydym yn perfformio bellach o dan enw Cerddorfa Symffoni'r Fenni. Rydym yn gerddorfa gymunedol gydag aelodau o bob oed sy'n dod o bellter hyd at 40 milltir. Rydym yn chwarae rhaglenni diddorol ac yn mwynhau ein hymarferion gan ganolbwyntio ar berfformio 3 chyngerdd y flwyddyn, mor gerddorol â phosib.

Rydym yn ymarfer ddydd Sul, 6.30 – 9.00 yh yn Neuadd Ddawns (Dance Blast), Pen y Pound, Y Fenni, NP7 5YT.

Eira!

Mae cyngerdd y gwanwyn yn mynd ymlaen ar 29ain Ebrill.

Mae tocynnau ar-lein ar gael nawr. Gallwch y rhai sydd sydd wedi prynu tocynnau'n lleol yn eu defnyddio'r i'r gyngerdd wedi'i ad-drefnu. Cysylltwch â ni os byddai'n well gyda chi dderbyn ad-daliad.

Os oes diddordeb gyda chi mewn ymuno â ni, cysylltwch â ni os gwelwch chi'n dda.

Prynwch Docynnau ar Lein

Buy tickets

Helpwch ni i Godi Arian

Wrth gofrestru gyda easyfundraising.org.uk gallech godi arian i'r gerddorfa heb gost i chi pan fyddwch chi'n siopa ar-lein. Dysgwch fwy.