Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Menu:

Dysgwch mwy:

Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Efallai ei fod yn syndod dysgu bod y Fenni'n gartref i un o'r cerddorfeydd amatur hynaf y DU. Sefydlwyd tua'r flwyddyn 1886 fel Cymdeithas Gerddorfaol y Fenni a bellach rydym yn perfformio o dan yr enw Cerddorfa Symffoni'r Fenni. Fel pob cerddorfa'r adeg hynny, sefydlwyd er mwyn chwarae cerddoriaeth ysgafn, ond erbyn hyn rydym wedi symud ymlaen i chwarae'r prif weithiau o gyfnodau clasurol a rhamantaidd, o Mozart a Beethoven i Rachmaninoff a Mahler, ac yn eu perfformio i safon uwch. Hefyd mae'r gerddorfa'n comisiynau cerddoriaeth newydd. Yn y blynyddoedd diweddar mae hi wedi perfformio gweithiau newydd gan Benjamin Vaughan (myfyriwr cyfansoddi) a Raymond Warren.

Fel arfer rydym yn cynnal tri chyngerdd y flwyddyn, gyda amrywiaeth eang o gerddoriaeth er mwyn sicrhau bod y cyngherddau ac ymarferion'n ddiddorol i'r gynulleidfa a'r gerddorfa hefyd. Cewch flas ar amrywiaeth hon ar dudalen ein cyngherddau blaenorol.

Rydym yn ymarfer ddydd Sul, 6.30 – 9.00 yh yn Neuadd Ddawns (Dance Blast), Pen y Pound, Y Fenni.

Cerddorfa gymunedol ydym ni gydag aelodau o bob oedran sydd y byw hyd at 40 milltir i ffwrdd. Mae croeso cynnes i aelodau newydd, felly os oes diddordeb gyda chi mewn ymuno â ni, cysylltwch â ni os gwelwch chi'n dda.