Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Menu:

Ymholiadau Cyffredinol

Gallwch gysylltu â'r ysgrifennydd trwy e-bost:

Bethan Barlow


Ymunwch â'r Gerddorfa

Fel rheol, disgwylir i ddarpar aelodau fod o safon gradd 6 o leiaf, ond nid ydym yn cynnal clyweliadau. Rydym yn gwahodd ymgeiswyr i chwarae mewn sawl ymarferiad er mwyn gweld os ydynt yn teimlo'n gyfforddus, ac i'r arweinydd werthuso eu gallu. Os hoffech chi ddod, cysylltwch â'r ysgrifennydd aelodaeth, Rohan Lewis (01873 854662) neu e-bostiwch yr ysgrifennydd gan defnyddio'r cyfeiriad uchod.


Rhestr E-bostio

Mae'r rhestr Newyddion y Gerddorfa o ddiddordeb ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn clywed y gerddorfa'n perfformio. Defnyddir i'ch hysbysu am cyngherddau'r dyfodol ac am y gerddorfa ei hun. Byddwch yn derbyn tua 4 neu 5 e-bost y flwyddyn.

* indicates required

Polisi Preifatrwydd

Cadwir y rhestr tanysgrifwyr yn breifat. Ni ellir ei ddarllen ar y rhyngrwyd, ac nid yw ar gael i danysgrifwyr eraill. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i unrhyw un arall.

Os dymunwch chi dynnu eich hun oddi ar y rhestr, dilynwch y cyfarwyddiadau ar waelod pop neges e-bost, neu cysylltwch â'r ysgrifennydd i ofyn i ni ddileu'ch enw.