Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Menu:

Ymholiadau Cyffredinol

Gallwch gysylltu â'r ysgrifennydd trwy e-bost:

Bethan Barlow


Ymunwch â'r Gerddorfa

Fel rheol, disgwylir i ddarpar aelodau fod o safon gradd 6 o leiaf, ond nid ydym yn cynnal clyweliadau. Rydym yn gwahodd ymgeiswyr i chwarae mewn sawl ymarferiad er mwyn gweld os ydynt yn teimlo'n gyfforddus, ac i'r arweinydd werthuso eu gallu. Os hoffech chi ddod, e-bostiwch yr ysgrifennydd gan defnyddio'r cyfeiriad uchod.

Gweithdai

Gallwch ddysgu mwy am ein gweithdai cerddorfaol ac ymuno â'n rhestr ebostio gweithdai yma.


Rhestr E-bostio

Mae'r rhestr Newyddion y Gerddorfa o ddiddordeb ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn clywed y gerddorfa'n perfformio. Defnyddir i'ch hysbysu am cyngherddau'r dyfodol ac am y gerddorfa ei hun. Byddwch yn derbyn tua 4 neu 5 e-bost y flwyddyn.

* indicates required

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at . We will treat your information with respect and will not share it with anyone else. For more information please view our Privacy Notice. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.