Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Menu:

Rhestr Bostio

Os hoffech chi gael gwybod am gyngherddau i ddod, gallech chi danysgrifio i'n Newyddion rhestr bostio e-bost

Darllenwch mwy »

Digwyddiadau i Ddod

Cyngerdd y Gwanwyn 2018

Dydd Sul 29ain Ebrill 2018, 8.00 yh yn Eglwys y Priordy Ein Harglwyddes a San Mihangel, Y Fenni. Arweinydd: Dennis Simons.

Eira!

Mae cyngerdd y gwanwyn yn mynd ymlaen ar 29ain Ebrill.

Mae tocynnau ar-lein ar gael nawr. Gallwch y rhai sydd sydd wedi prynu tocynnau'n lleol yn eu defnyddio'r i'r gyngerdd wedi'i ad-drefnu. Cysylltwch â ni os byddai'n well gyda chi dderbyn ad-daliad.

Buy tickets

Cyngerdd yr Haf 2018

Dydd Sul 24ain Mehefin 2018, 8.00 yh yn Eglwys y Priordy Ein Harglwyddes a San Mihangel, Y Fenni. Arweinydd: Dennis Simons.

Cyngherddau Blaenorol

Cliciwch yma am restr o'r gweithiau a berfformiwyd dros y blynyddoedd diweddar. Mae recordiadau ein cyngherddau diweddar ar gael, ac hefyd adolygiadau'r wasg.