Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Menu:

Rhestr Bostio

Os hoffech chi gael gwybod am gyngherddau i ddod, gallech chi danysgrifio i'n Newyddion rhestr bostio e-bost

Darllenwch mwy »

Digwyddiadau i Ddod

Cyngerdd y Gwanwyn 2019

Dydd Sul 7fed Ebrill 2019, 2.30 yp yn Eglwys y Priordy Ein Harglwyddes a San Mihangel, Y Fenni. Arweinydd gwadd: Michael Bell.

Buy tickets

Cyngerdd yr Haf 2019

Dydd Sul 23ain Mehefin 2019, 7.30 yh yn Eglwys y Priordy Ein Harglwyddes a San Mihangel, Y Fenni. Arweinydd: Dennis Simons.

Rhaglen i'w gadarnhau

Cyngherddau Blaenorol

Cliciwch yma am restr o'r gweithiau a berfformiwyd dros y blynyddoedd diweddar. Mae recordiadau ein cyngherddau diweddar ar gael, ac hefyd adolygiadau'r wasg.