Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Menu:

Mwy o wybodaeth

Tymor 2018-19

Cynhelir bob ymarfer yn Neuadd Ddawns (Dance Blast), Pen y Pound, Y Fenni, NP7 5YT, ar nos rhwng 6.30 yh a 9.00 yh. Lleolir y neuadd ar safle Canolfan Melville / Gyrfa Cymru, cyferbyn â'r Eglwys Catholig; mae'r neuadd tu ôl i'r brif adeilad.

Rhaglen Cyngerdd yr Haf 2019

Dyddiadau Ymarfer

 

Lawrlwythwch Materion Cyhoeddusrwydd

Tanysgrifiadau Aelodaeth 2018-19

Dylai sieciau fod yn daladwy i Abergavenny Orchestral Society. Os hoffech chi dalu drwy BACS, defnyddiwch y manylion sy'n dilyn:
Enw cyfrif: Abergavenny Orchestral Society
Côd didoli: 30-90-02
Rhif cyfrif: 00013855

Os ydych chi'n ymuno â'r gerddorfa rhan o'r ffordd trwy'r flwyddyn gallwch ofyn i'r trysorydd am danysgrifiad gostyngol (pro rata).

Gall tanysgrifiadau gael eu gostyng neu eu hepgor mewn achos o anhawster ariannol. Ni fydd y gymdeithas yn eithrio unrhyw un os na allen nhw fforddio'r tanysgrifiad. Siaradwch ag un o'r ymddiriedolwyr yn gyfrinachol (Pete, Bethan or Malcolm).

Os ydych chi'n talu treth, wnewch chi cwblhau datganiad Gift Aid i'n galluogi ni gasglu'r treth yn ôl.

Helpwch ni i Godi Arian

Wrth gofrestru gyda easyfundraising.org.uk gallech godi arian i'r gerddorfa heb gost i chi pan fyddwch yn siopa ar-lein. Darllenwch mwy.

Pwyllgor

Mae'r pwyllgor yn cynnwys aelodau o bob adran. Rhaid i aelodau'r pwyllgor gael eu hail ethol bob 3 blynedd.

Swyddi eraill

Mae nifer o bobl gyda swyddi pwysig hefyd

Rhestr E-bostio

Defnyddir y rhestr e-bostio i hysbysu aelodau am faterion o bwys megis amserau ymarferion, newid lleoliad, ayyb. Fel arfer bydd 1 e-bost yr wythnos. Gall tanysgrifwyr anfon negeseuon gan ddefnyddio'r rhestr hefyd, felly os oes hysbyseb i'r gerddorfa gyfan, dyma fodd hwylus i'w anfon. Os hoffech danysgrifio, e-bostiwch ni

Polisi Preifatrwydd

Cedwir rhestr y tanysgrifwyr yn breifat. Ni ellir ei darllen ar y rhyngrwyd, ac nid yw ar gael i danysgrifwyr eraill. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i unrhyw un arall.

Os dymunwch chi dynnu eich hun oddi ar y rhestr, dilynwch y cyfarwyddiadau ar waelod pob neges e-bost, neu cysylltwch â'r ysgrifennydd i ofyn i ni ddileu'ch enw.

Dogfennau a Ffurflenni

Mae ystod o ddogfennau a ffurflenni ar gael ar-lein megis ffurflen aelodaeth, iechyd a diogelwch a gweithdrefnau diogelu.

Rhaglen y Gyngerdd Ddiwethaf

Os na chawsoch chi gopi o'r rhaglen yn y gyngerdd ddiwethaf, gallwch lawrlwytho copi o raglen y gyngerdd ddiwethaf. Dylid ei hargraffu ddwyochrog cyn ei phlygu'n hanner. Nid yw'r tudalennau'n ymddangos yn y drefn y byddwch yn eu darllen.