Cerddorfa Symffoni'r Fenni

Menu:

Tarian Muncaster

Roedd Bertram Muncaster yn aelod awyddus o'r Gymdeithas, yn ymuno â'r Gerddorfa fel trombonydd ym 1964 pan oedd Kasimerz Hardulak yn arweinydd. Daeth e'n llyfrgellydd yn yr 80au, swydd oedd e'n ddwli arno fe. Byddai'n cyrraedd yn gynnar i ymarferion bob tro er mwyn rhoi cerddoriaeth ar stand bob chwaraewr.

Ar ôl ei farwolaeth gynnar ym 1988 cynigiwyd gan yr arweinydd, Mike Eveleigh, i roi gwobr yn flynyddol fel cofeb iddo fe. Roedd y wobr wreiddiol, rhoddwyd yn ddienw, yn darian bren fach. Cafodd hi ei chyflwyno i aelod y gerddorfa dewiswyd gan y cyfarwyddwr cerddoriaeth fel 'y chwaraewr sydd wedi gwella'r mwyaf'.

Dros y blynyddoedd mae'r darian wedi cael ei helaethu er mwyn darparu mwy o le am engrafu, ac wedi newid ei henw i ' Chwaraewr Ifanc mwyaf Amgen' a 'Cerddor y Flwyddyn', ond bob tro gyda'r bwriad o annog safonau cerddorol, yn enwedig ymhlith cerddorion ifanc. Yn 2008 rhedodd y darian allan o le i engrafu, felly mae hi'n cael ei wobrwyo gyda thaleb rhodd a thystysgrif bersonol.

Gwobrwywyd y darian bob blwyddyn gan weddw Bertram, Ann.

Rhestr o Enillwyr